Sodelavca Službe za prenos znanja in tehnologij Univerze v Mariboru in raziskovalci Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UM ter Fakultete za strojništvo UM smo se v okviru Konzorcija za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo udeležili dogodka START:IP Matching day, ki se je odvil v četrtek 30. 01. 2020 na Tehniški Univerzi Dunaj.

Dogodek je bil organiziran s strani enega najboljših evropskih podjetniških inkubatorjev in sicer IniTS Universitäres Gründservices Wien GmbH. Dogodka smo se udeležili z namenom komercializacije izumov raziskovalcev Univerze v Mariboru.

Na dogodku sta svoji tehnologiji predstavila dva raziskovalca iz Univerze v Mariboru in sicer:

  • Doc. dr. Selestina Gorgieva, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru.

Predstavljena tehnologija: Peridocure Področje: Medicinske naprave
  • Prof. dr. Darko Goričanec, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru.

Predstavljena tehnologija: Heat pump and cogeneration
Področje: Energija

Raziskovalca sta svoji tehnologiji predstavila potencialnim investitorjem in predstavnikom zainteresiranih podjetji. Predstavitev je potekala v obliki pet minutnega pitcha. Sledil je čas za postavljanje vprašanj in navezovanje stikov s potencialnimi investitorji. Obe tehnologiji sta poželi zanimanje s strani investitorjev in podjetnikov.

Udeleženci smo bili deležni tudi predavanja in okrogle mize, na kateri je sodeloval tudi Peter Alešnik, vodja Službe za prenos znanja in tehnologij Univerze v Mariboru.