9. marca smo sodelavci Službe za prenos znanja in tehnologij Univerze v Mariboru izvedli spletno delavnico za raziskovalce UM, kjer so se spoznali z javno dostopno dokumentacijo:

  • strukturo in vsebino patentne prijave na URSIL,
  • strukturo in vsebino patentne prijave na EPO,
  • uradnega poročila o poizvedbi Evropskega patentnega urada,
  • uradnega poročila o mnenju Evropskega patentnega urada,
  • primeri korespondence med uradom in zastopniki med postopkom.

Opredelili smo kaj je intelektualna lastnina, na katere pravice se deli in kaj so osnovne značilnosti patenta. Ogledali smo si ključne točke v postopku patentne zaščite izuma: od prijave službenega izuma, različnih strategij zaščite, do podelitve patenta na nacionalni in evropski ravni.

Na primeru postopka patentne zaščite raziskovalcev iz Univerze v Mariboru smo najprej preučili njihovo patentno prijavo in podeljen patent, ki ga je podelil Urad za intelektualno lastnino v Sloveniji. Nato smo podrobneje preučili dokumente v postopku patentne zaščite pri Evropskem patentnem uradu. Preko korespondence med uradom in patentnim zastopnikom ter razlike med patentno prijavo in končnim podeljenim patentom smo si ogledali kako je potekala dinamika omejevanja oz. ožanja prvotnih patentnih zahtev.