Projektno organizirana poslovna mreža Enterprise Europe Network združuje preko 3000 strokovnjakov iz več kot 60 držav po celem svetu, ki se ukvarjajo z različnimi tehnološkimi področji in nudijo številne storitve, ki so namenjene tudi raziskovalcem z javnih raziskovalnih organizacij.

Za bolj učinkovito povezovanje podjetij in raziskovalcev, se strokovnjaki izbranih področij znotraj Enterprise Europe Network že vrsto let združujejo v številne sektorske skupine, preko katerih skušajo na točno določenih ključnih področjih izmenjavati aktualne informacije in dobre prakse, informirati o priložnostih za sodelovanje in s prilagojenimi podpornimi storitvami prispevati k ciljem mreže.

Ena izmed sektorskih skupin je BioChemTech, ki se prvenstveno ukvarja z nudenjem storitev na področjih farmacije, zdravja, medicine, biotehnologije, kemikalij, kmetijstva in prehrane. Devetindvajset članov skupine prihaja z različnih uveljavljenih institucij (EGE University, Zenit, Innosuisse, European American Enterprise Council ipd.), zastopajo pa  države kot so Španija, Nemčija, Italija, Portugalska, Danska, Nizozemska, Belgija in tudi Združene države Amerike.

S povezavami s ključnimi deležniki na trgu in na raziskovalnih institutih, spodbujajo inovacijski potencial majhnih in srednje velikih podjetij na zadevnih področjih preko modelov odprtega inoviranja s prenosom tehnologij in storitvami podjetniškega sodelovanja, obenem pa po celem svetu aktivno iščejo ustrezne partnerje za tehnologije, razvite v akademskem svetu.

Če delujete na teh področjih in iščete možnosti mednarodnega sodelovanja, strokovne pomoči na področju intelektualne lastnine in podpore pri prijavah na (evropske) razpise, potem so predstavniki omenjene skupine pravi naslov za vas.

Nedavno je bil za predsednika sektorske skupine imenovan dr. Levin Pal iz Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu ”Jožef Stefan”. Kot dolgoletni vodja skupine za področje licenciranja na Institutu, je nepogrešljiv sogovornik o najnovejših tehnologijah na področju znanosti o življenju, biotehnologije in kemije. V preteklih letih se je znotraj sektorske skupine izkazal z nadpovprečnimi rezultati pri sklenjenih raziskovalnih in poslovnih partnerstvih, aktivnim sodelovanjem pri nalogah sektorske skupine, za nameček pa je bil krovni organizator nadvse uspešnega dogodka, ki je potekal oktobra 2018 v Sloveniji in je povezal predstavnike sektorske skupine BioChemTech s sektorsko skupino ICT Industry & Services.

Dr. Levin Pal
(Foto: Marjan Smerke, Institut ”Jožef Stefan”)

Z imenovanjem na tako ugledno funkcijo znotraj Enterprise Europe Network iz Slovenije, verjamemo, da se bo uspešno in učinkovito delo sektorske skupine nadaljevalo in obenem izrekamo iskrene čestitke!